Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och att gå vidare, men detta är nästan omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan vi påbörjar dessa är det viktigt att vi tittar på hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av med de föreställningar som inte fungerat.

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Förhoppningsvis försonas du därmed med ditt förflutna och kan känna frid och glädje igen! Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.
Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

För bästa resultat är regelbunden närvaro, ärlighet och engagemang av största vikt.

”Jag kan helt ärligt och uppriktigt säga att jag aldrig har mött en människa som är så klok, varm, genomärlig, peppande, stöttande och professionell i sitt jobb som du Josefina. Du är rätt person på rätt plats! Tack för idag!”

—C.A.

”Vill bara säga att du nog är den klokaste, mest inspirerande människan jag mött.”

—N.S.